Системи передачі даних (СПД) належить до циклу дисциплін вільного вибору. Дисципліна охоплює питання сучасного стану засобів систем та мереж передачі даних і принципи побудови та роботи таких систем.