Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є ознайомлення студентів із сутністю філософії як науки і форми суспільної свідомості в її історичному розвитку, місцем та роллю філософії в розвитку філософської думки в Україні, її місцем в загальному розвитку історії філософії і сучасного світового процесу, засвоєння  студентами  широкого  кола  філософських проблем, формування гуманістично-орієнтованого світогляду.

 

Основні завдання навчальної дисципліни «Філософія»:

–        вивчення основ філософської культури,

–        формування необхідних методологічних принципів та навичок аналізу предметів та явищ реального світу, і насамперед соціально-економічних.

набуття навичок, що формують вправність мислення, розвиненість рефлексії, здатність до інтелектуальної комунікації, мовно-текстологічну здатність та особисту ціннісно-вольову налаштованість.