Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань з стратегічного управління

організаціями, формування стратегічного мислення, проведення стратегічного аналізу стану

організації та її оточення, формування стратегічного бачення, місії і системи цілей організацій,

розроблення стратегій організації, процесу їх реалізації.

Об’єктом навчальної дисципліни є процес стратегічного менеджменту організації та її підрозділів.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних концепцій стратегічного управління,

методології та методик розробки і реалізації стратегії організації та її підрозділів.