Мета викладання дисципліни - опанування аспірантами знань існуючих льонозбиральних машин, теоретичних і експериментальних досліджень роботи їх основних вузлів та шляхів їх вдосконалення.

Основні завдання вивчення дисципліни - ознайомити аспірантів з технологіями збирання льону-довгунця, комплексом льонозбиральних машин, їх конструкціями, теорією і методами розрахунку основних вузлів льонозбиральних машин, оцінкою якості  їх роботи.

В результаті вивчення дисципліни аспіранти повинні знати: а) способи, технології і комплекси машин для збирання льону-довгунця; б) технічні характеристики льонозбиральних машин; в) фізико-механічні характеристики льону-довгунця в період збирання; г) будову основних вузлів льонозбиральних машин та їх функціонування; д) оцінку якості роботи льонозбиральних машин) е) шляхи вдосконалення льонозбиральних машин. 

В результаті вивчення дисципліни  аспіранти  повинні вміти: а) працювати з літературою,  б) обґрунтувати технологічні схеми льонозбиральних машин; в) проводити теоретичні та експериментальні досліджень роботи основних вузлів льонозбиральних машин; г) оцінювати якість роботи та ефективність льозбиральних машин; д) виявляти недоліки функціонування машин та усувати їх.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour