Метою вивчення дисципліни комп'ютерно-інтегровані технології проектування МЕМС (мікроелектро-механічних систем) є надання студентам знань в сфері автоматизованого проетування елементів мікросистем з використанням програмного забезпечення.
В ході вивчення дисципліни студент повинен знати:
- основні типи мікросистемних присроїв та їх характеристики;
- принципи побудови моделей елементів МЕМС;
- програмні засоби для автоматизованого проектування МЕМС.
вміти:
- будувати геометричні моделі елементів МЕМС з використанням програмного забезпечення;
- проводити розрахунок елементів МЕМС з використанням програмного забезпечення.