Дисципліна спрямована на розширення та поглиблення знань з педагогіки та психології, формування професійної компетентності, спрямованої на розвязання комплексних завдань із впровадження технологій організації освітньої діяльності у навчально-виховному процесі вищої школи та у особистісному розвитку.