Метою вивчення дисципліни є опанування науково-теоретичними засадами, методологічними та організаційними положеннями стандартизації, управляння якістю і сертифікації продукції