Мета вивчення дисципліни формування у студентів теоретичних знань з питань теорії міжнародної страхової справи, створення та практичного застосування конкретних механізмів та інструментів страхового захисту у міжнародній практиці майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, основних принципів страхування в міжнародному бізнесі, вироблення практичних навичок щодо оцінки ризиків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій в міжнародному бізнесі, вибору виду страхування, необхідного для здійснення конкретних зовнішньоекономічних операцій, функціонування та аналізу міжнародних ринків страхових послуг.

Завдання вивчення дисципліни вивчення сутності, ролі та механізму страхування, що сприятиме формуванню високого рівня знань для ефективного застосовування в галузі страхування та повного використання можливості страхового захисту в роботі та особистому житті; вивчення засобів організації та розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності; здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування та страхування відповідальності, перестрахування з позицій здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду; формування вмінь аналізувати ринок страхових послуг і оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.