У рамках дисципліни розглянуто питання, що стосуються розвитку гуманітарних (м’яких) навичок в контексті професійної діяльності фахівців технічних спеціальностей. Акцент зроблено на чотирьох основних напрямках розвитку потенціалу фахівця – самоуправління, мислення, комунікація, управління колективом, та розглянуто їхні складові аспекти. Значну увагу приділено підходам та методикам розвитку м’яких навичок. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення м’яких навичок та способи реалізації комплексного підходу до всебічного розвитку особистості фахівця. Продемонстровано практичне втілення принципів та методик вдосконалення м’яких навичок у реальних обставинах в предметній області діяльності фахівців технічних спеціальностей.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour