Мета вивчення: формування системи теоретичних знань щодо функціонування освітнього менеджменту та набуття практичних навичок управлінської діяльності у сфері професійної освіти.

Завдання вивчення: розуміння сутності менеджменту в освіті; формування наукового світогляду, знань щодо використання освітніх технологій і методів управління в освіті; вивчення особливостей управління закладами та їх колективами в сфері професійної освіти в умовах безперервних змін.
Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour