Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними дидактичними можливостями інформаційних систем та технологій,  електронних освітніх ресурсів а також з тенденціями ринку професійно-орієнтованих електронних видань.

Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  вміння самостійно впроваджувати цифрові освітні ресурси в навчальний процес; створювати навчальні презентації; готувати графічні ілюстрації для наочних і дидактичних матеріалів; використовувати базові сервіси й Інтернет-технології в навчальному процесі.