Економічний розвиток значною мірою визначається ефективністю використання знань в галузі комп’ютерних технологій. Сучасній кіноіндустрії та телебаченню потрібні кваліфіковані технічні фахівці, які мають уяву про творчу складову телевізійного та кіновиробництва. Формування технологій і систем відеомонтажу обумовлено необхідністю цілеспрямованого використання можливостей апаратних та програмних засобів його здійснення та використання в подальшій професійній діяльності

Актуальність навчального курсу полягає у необхідності розробки нових підходів до здійснення процесу обробки та корекції відеозображення з використанням сучасних засобів прикладного програмного забезпечення. При цьому узгодження між компонентами відзнятого відео і результатом здійснення процесу відеомонтажу має відбуватись на основі якості отриманого кінцевого продукту. 

Мета вивчення курсу «Апаратні та програмні засоби відеомонтажу» полягає у отриманні студентами є набуття студентами ґрунтовних знань з принципів побудови систем лінійного та нелінійного монтажу та їх складових частин, отримання практичних  навичок  роботи  в  програмних  середовищах нелінійного монтажу.

Завдання курсу – оволодіння основними поняттями й  концепціями теорії та практики відеомонтажу; формування системи знань про сучасні апаратно-програмні засоби лінійного і нелінійного монтажу; засвоєння прийомів роботи з програмними пакетами для здійснення відеомонтажу та відповідним відеообладнанням, набуття професійних навиків роботи в сучасних програмах нелінійного монтажу.