Навчальна дисципліна «Будівельні конструкції (спецкурс)» забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань щодо сучасних будівельних матеріалів і конструкцій, зокрема, з композитних матеріалів – армоцементу та сталефібробетону,  набуття практичних навичок з їх розрахунку, для впровадження у виробництво прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, новітніх матеріалів і науково-містких технологій.
Оволодіння методами розрахунку та конструювання елементів армоцементних і сталефібробетонних конструкцій  є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у будівельній галузі.
 По завершенню вивчення дисципліни «Будівельні конструкції (спецкурс)» студенти зможуть:
– розуміти особливості розрахунку елементів будівель і споруд із композитних будівельних матеріалів;
-       проводити числове дослідження напружено-деформованого стану армоцементних і сталефібробетонних конструкцій;
виконувати конструювання елементів армоцементних і сталефібробетонних конструкцій будівель і споруд.