Метою навчальної дисципліни «Організація дорожнього руху та експертиза ДТП» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань з нормативно-правової бази організації дорожнього руху, методів оцінки стану системи “транспортні потоки - дорожні умови”, набуття ними практичних навиків у застосуванні цих знань при вирішенні завдань з регулювання руху транспортних потоків; оцінки аварійності на ділянках вулично-дорожньої мережі та проведенні експертизи ДТП; оптимізації дорожніх мереж із врахуванням особливості заданої місцевості; визначення рівня безпеки дорожнього руху та пошуку необхідних шляхів її підвищення.

 По завершенню вивчення дисципліни «Організація дорожнього руху та експертиза ДТП» студенти зможуть:

-        володіти знаннями нормативно-правової бази ОДР та використовувати їх для прийняття рішень щодо безпеки та регулювання дорожнього руху;

-        володіти знаннями щодо основних видів конфліктних точок, принципових схем організації дорожнього руху та заходів підвищення безпеки за допомогою ОДР;

-        володіти знаннями щодо методів кількісного та якісного аналізу ДТП та використовувати їх для оцінки аварійності вулично-дорожньої мережі міста;

-        володіти знаннями щодо категорій вулиць та доріг, основними їх характеристиками;

-        визначати рівень безпеки на ділянці дороги та перехресті, приймати рішення щодо шляхів її підвищення;

-        вміти визначати інтенсивність транспортного потоку та рівень завантаження дороги рухом;

-        визначати пропускну здатність ділянки дороги, перехрестя та мінімально необхідне число смуг на підходах до перехрестя;

-        аналізувати конфліктні точки та розробляти схеми організації руху;

-        розраховувати режими роботи світлофорної сигналізації та оцінювати затримки руху;

-        проводити експертизу ДТП;

-        проектувати зупинки та стоянки міського транспорту.