Метою даного курсу є загально – інженерна підготовка магістрів за фахом «Будівництво та цивільна інженерія», які повинні вміло поєднувати теоретичну підготовку з  дисципліни та уміння виконувати розрахунки конструкцій при проектуванні інженерних споруд.

Завдання курсу полягають у набутті студентами 

необхідних інженерних знань в області сучасних будівельних матеріалів та конструкцій і практичних навиків їх використання;

оволодінні основними принципами розрахунку та конструювання інженерних споруд;

умінні вибрати най економічніші конструкції для проектованої споруди; 

оцінити стан будівельних конструкцій в експлуатованих спорудах і дати поради щодо підсилення або реконструкції цих конструкцій;

 використовувати при проектуванні програмні комплекси та сучасні методи будівельного проектування.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour