Курс "Право" призначений для студентів бакалаврату спеціальностей "Менеджмент", "Маркетинг" та "Цифровий маркетинг". Він є невід'ємною частиною освітньої програми і спрямований на формування глибоких теоретичних знань та практичних навичок у галузі правознавства. Цей курс охоплює широкий спектр юридичних дисциплін, включаючи теорію держави і права, конституційне право, адміністративне право, цивільне право, трудове право, кримінальне право та сімейне право.

Основна мета курсу полягає у вивченні ключових принципів та механізмів функціонування правової системи України, розуміння ролі права у суспільстві та державному управлінні, а також здобуття навичок застосування правових знань у професійній діяльності. Курс допоможе студентам освоїти теоретичний матеріал, навчитися аналізувати правові норми та розв'язувати практичні ситуації, що сприятиме формуванню компетенцій у сфері правового регулювання економічних та управлінських процесів.

Програма курсу передбачає вивчення двох змістовних модулів, які охоплюють основні галузі права та забезпечують комплексний підхід до вивчення дисципліни. Кожен модуль містить низку лекцій, практичних та семінарських занять, спрямованих на поглиблення знань студентів у відповідних правових сферах. Денна та заочна форми навчання передбачають індивідуальну роботу, самостійне вивчення матеріалу та підготовку до екзаменів.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour