Метою викладання ОК «Стилістика» є ознайомити здобувачів освіти із понятійним апаратом і теоретичними положеннями цієї науки, її методологічним підґрунтям, методами й прийомами стилістичного аналізу тексту; сформувати у здобувачів освіти наукове уявлення про стилі і про засоби мовного вираження; навчити лінгвістично інтерпретувати різностильові та різножанрові тексти, осмислювати естетичну цінність прочитаного; а також сформувати у здобувачів освіти навички адаптації перекладу до культурних норм іншої мови та збереження специфічних рис культури рідної мови.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour