Основною метою та завданням навчальної дисципліни “Цифрова трансформація та діджиталізація” є набуття студентами професійних компетенцій в галузі впливу сучасних технологій на процеси цифрової трансформації виробництва шляхом глибинного аналізу основних трендів цифровізації та тенденцій науково-технічного розвитку виробництва.