Мета дисципліни – закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам проектування та розробки баз даних і особливостям їх експлуатації, навчити мові визначення і маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основам баз знань з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем.

У цьому курсі передбачається формування у студентів компетентностей з теорії та практики організації баз даних та знань.