Мета курсу – сформувати в студентів здатності до самостійного економічного мислення, прийняття виважених управлінських рішень у сфері економічної роботи підприємства, закріплення системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її характеризують.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour