Мета вивчення дисципліни – формування загальних та професійних компетентностей в галузі/сфері цифрових технологій у професійній освіті, завдяки яким майбутні фахівці зможуть вирішувати складні нестандартні завдання та практичні проблеми професійної освіти, комплексно та креативно застосовувати методи і засоби сучасних цифрових освітніх технологій при реалізації педагогічного процесу в навчальних закладах різного рівня акредитації.

Зміст і структуру дисципліни розроблено з урахуванням специфіки навчальної діяльності ІТ-спеціаліста-педагога, яка включає два компоненти – технічний, як фахівця з інформаційних технологій, та педагогічний, як викладача професійного навчання в галузі цифрових технологій дистанційної освіти.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour