Мета вивчення дисципліни.

Навчальна дисципліна «Чисельні методи та комп’ютерне моделювання» забезпечує закріплення, узагальнення, поглиблення й розширення знань, отриманих при вивченні базових загальнонаукових і загально технічних дисциплін, придбання нових знань та формування вмінь і навичок, необхідних для вивчення спеціальних дисциплін у відповідності з напрямком підготовки і для наступної фахової діяльності.

Завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни полягають у вивченні загальних положень щодо чисельних методів та комп’ютерного моделювання.