Завдання вивчення дисципліни:

Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти міцних і різносторонніх знань з таких основних питань: виробництво, передача, розподіл та споживання електричної енергії, вивчення принципів роботи сучасної електронної елементної бази і використання її у виробничій діяльності; формування навичок проведення експериментальних досліджень з метою виявлення електротехнічних характеристик досліджуваного об’єкту та вміння оцінювати ступінь достовірності результатів, отриманих за допомогою експериментальних методів дослідження необхідних для підтримки діяльності в сфері матеріалознавства