Програма курсу «Іноземна мова» ставить завданням досягнення здобувачем рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування.

Завдання вивчення дисципліни

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої побутовими потребами; одержування новітньої інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальноекономічного, загально технічного, загальнонаукового характеру;

- реферування та анотування літератури загальнонаукового характеру рідною та англійською мовами.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour