Навчальна дисципліна «Інвестування» забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань та практичних вмінь в сфері ефективного вкладення коштів у різні об’єкти інвестування, забезпечує ознайомлення з методикою оцінки ефективності та обґрунтування доцільності інвестиційних рішень підприємств різних форм власності та вироблення вміння аналізувати інвестиційну політику в країні.

Основними завданнями дисципліни є: сформулювати понятійний апарат, що становить основу інвестування; розкрити економічну сутність інвестицій та інвестиційної діяльності; розкрити мету та напрямки інвестиційного менеджменту; розглянути характеристики фінансових та реальних інвестицій; викласти аналіз та оцінку ефективності фінансових інвестицій та інвестиційних проєктів; викласти основні аспекти інноваційної діяльності; розкрити закономірності та механізми інвестиційних відносин держави, підприємств і фізичних осіб; визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.