Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

- набути навичок практичного володіння іноземною мовою в сфері професійної мовленнєвої діяльності;

- користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах ІТ, суспільно-політичної та культурної тематики;

- перекладати з іноземної мови на рідну тексти загальнонаукового та наукового характеру;

- реферувати та анотувати суспільно-політичну та професійну літературу рідною та  англійською мовами.