Навчальна дисципліна фінансова інформатика забезпечує формування у майбутніх фахівців уміння працювати з інформацією, що є одним із пріоритетів сучасної людини та факторів розвитку інформаційного суспільства, уміння користуватися сучасною комп’ютерною технікою, інформаційними системами та технологіями, прикладними програмами для розв’язання різноманітних завдань протягом навчального періоду, а також підготовки до життя в інформаційному суспільстві.

Отримані знання теоретичних основ інформатики, уміння та навички під час обробки даних використовуючи сучасну комп’ютерну техніку та прикладні програми дадуть змогу майбутнім фахівцям стати досвідченими користувачами персонального комп’ютера, знавцями сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, достатні для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного використання комп'ютерних засобів, що є одним із головних елементів підготовки фахівця нового покоління у сфері фінансів, банківської справи та страхування та інших сфер людської діяльності.

Результатом вивчення навчальної дисципліни «Фінансова інформатика» є уміння студентами:

–        працювати в операційній системі Windows;

–       здійснювати обробку текстової інформації (введення, редагування, форматування) у текстовому редакторі MS Word, а також використовувати при цьому функції Word (можливості роботи зі сторінками, розділами, змістом, розширеним набором доступних символів, гіперпосилань, графіків, формул, таблиць та графічних об’єктів тощо);

–        створювати таблиці та автоматизовувати обробку табличних даних у табличному процесорі MS Excel (вміти використовувати вбудовані функції Excel та будувати діаграми);

–        створювати динамічні презентації у програмі презентаційної графіки MS PowerPoint.