Навчальна дисципліна «Інформаційні системи в ресурсозберігаючих технологіях та альтернативній енергетиці» забезпечує у слухачів формування комплексу професійних знань і вмінь щодо інформаційно-організаційного забезпечення систем управління в ресурсозберігаючих технологіях та альтернативній енергетиці із використанням сучасної комп’ютерної техніки

 

Загальні та спеціальні компетентності: здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та інформаційних технологій; здатність застосовувати спеціалізоване програмне  забезпечення та цифрові технології для розв’язання складних задач і проблем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.