Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів із структурою сучасної комп’ютерної мережі та прийомами і засобами керування нею. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення основних аспектів адміністративного керування, серверних операційних систем, мережевих сервісів, засобів адміністрування мереж та каналів голосового зв’язку.