Мета: формування комплексу професійних знань щодо принципів побудови автоматизованих систем управління в електроенергетиці, методів автоматизованого управління, сучасних тенденцій побудови та керування режимами електроенергетичних мереж; здобутті навичок у застосуванні набутих знань при вирішенні практичних завдань управління розосередженими джерелами енергії в реальних умовах.

По завершенню вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: методи та технічні засоби підключення установок генерації електроенергії з ВДЕ до електричної мережі; сучасні тенденції побудови та керування режимами електроенергетичних мереж; напрямки підвищення ефективності роботи систем керування режимами електроенергетичної системи;

вміти: проводити аналіз джерел способів керування мережами з розосередженими джерелами енергії та доцільності їх застосування в конкретних умовах; застосовувати технічні засоби для забезпечення керування генерацією активної потужності розосередженими джерелами енергії.