одержати ґрунтовні знання з соціології, політології та права на рівні їхнього предмета, категоріального апарату, методологічних, теоретичних і прикладних аспектів; сформувати у студентів уміння комплексно й адекватно застосовувати  знання й уміння при вирішення конкретних  завдань, а також навичок аналізу соціальних, політичних, правових явищ і процесів.