Головною метою даної дисципліни є: засвоєння знань, вмінь та навичок у галузі професійної діяльності та етики програмної інженерії; забезпечення формування загальнокультурних і професійних компетенцій в частині виконання проектних робіт по автоматизації і інформатизації прикладних процесів і управлінню проектами інформаційних технологій (ІТ-проектами) по створенню і експлуатації інформаційних систем (ІС) та програмних продуктів.

Завдання вивчення курсу «Професійна практика програмної інженерії та проектний практикум» є – ознайомити здобувачів вищої освіти з основами історії програмної інженерії, теоретичними основами прийняття рішень під час створення та супроводу програмного забезпечення; показати роль стандартів та сукупність знань, на яких вони базуються; аналізувати етичні та правові норми щодо програмної інженерії, принципи колективної роботи над проектом під час розробки програмного забезпечення; приймати правильні рішення в сфері розробки програмного забезпечення з урахуванням стандартів та правових норм галузі; роз’яснювати та виконувати законодавство; розробляти та супроводжувати програмне забезпечення у складі колективу розробників програмного забезпечення; планувати процес тестування програмного забезпечення; аналізувати документацію щодо розробки програмного продукту та адекватно оцінювати стан його розробки, оцінювати якість продукту; комплексне використання методології, інструментальних засобів проектування і супроводу інформаційних систем та програмного забезпечення; виробка навиків управління ІТ-проектами; вивчення методики проектування інформаційних систем (ІС).