Мета дисципліни – навчання студентів технічно грамотно використовувати сучасне програмне забезпечення в області управління проектів. Допомогти студентам опанувати основи управління проектів, принципи управління обробкою даних в обчислювальних системах, знати і використовувати українську наукову термінологію.

Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  дати студентам відомості про основні положення таких розділів, як типи проектів, характеристики проектів, основні схеми організації виробництва та схеми управління проектами, сучасні принципи в управлінні проектами, життєвий цикл проекту, сучасні програмні засоби в управлінні проектами; виробити вміння самостійно вивчати наукову і навчальну літературу.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour