Метою викладання курсуВступ в теорію інформаційно-вимірювальних технологій” є надання знань і формування у студентів системного уявлення про інформаційно-вимірювальні системи, основні характеристики вимірювально-інформаційних  систем, структуру та принцип роботи інформаційно-вимірювальних систем. 

Завдання курсу: - засвоєння студентами відомостей щодо основних понять та структури інфомаційно-вимірювальних систем; - засвоєння студентами знань стосовно побудови функціональних схем інформаційно-вимірювальних систем; - засвоєння студентами відомостей щодо порядку розрахунку елементів інформаційно-вимірювальних систем; -засвоєння студентами знань щодо оцінки інформаційно-вимірювальних систем за показниками точності та надійності.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: • основні види вимірювально-інформаційних систем; • основні характеристики вимірювально-інформаційних систем; • основні компоненти систем; • принципи лінійного та нелінійного розділення каналів; • класифікацію вимірювально-інформаційних систем по виду ознаки розділення сигналів; • основи аналізу похибок систем вимірювання;

вміти: • скомпонувати систему конкретного призначення; • розрахувати необхідні технічні характеристики системи; • проаналізувати похибки системи; • вміти вибрати конкретні складові системи; • синтезувати функціональну і принципову схему системи; •оцінювати швидкість передачі інформації в каналах зв'язку; •оцінювати стійкість до перешкод у системах передачі інформації.