Метою викладання курсу "Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель та споруд" - є підготовка висококваліфікованого магістра, досконало знаючого методи визначення напружено-деформованого стану конструкцій у споруді під дією навантажень, давати технічні поради по збереженню, відновленню і заміні конструкцій та забезпечення їх надійної роботи у нових умовах експлуатації.

       При вивченні дисципліни особлива увага звертається на класифікацію методів підсилення основних конструктивних елементів їх розрахунок. Висвітлюються принципові питання технології виконання підсилення найважливіших будівельних конструкцій та елементів, техніко-економічна ефективність методу підсилення конструкцій і матеріалів; обгрунтування вибору методу підсилення та зниження матеріальних і трудових витрат при реконструкції. Студент повинен зробити вибір оптимального варіанту технічного рішення реконструкції на основі проведеного аналізу стану будівель та споруд.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour