Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології, методики та практики антикризового менеджменту на мікрорівні.