Навчальна дисципліна «Основи обслуговування електропобутової техніки» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань щодо діагностики, технічного обслуговування електричного, електронного, електромеханічного обладнання в області електропобутової техніки, знання призначення і принципу роботи електричних машин і апаратів, електронних блоків приладів, призначення давачів сигналів; вибору і застосування діагностичного обладнання і навики роботи з ним при обслуговуванні та ремонті електропобутової техніки тощо.