Наука про фінанси вміщує різноманітні теорії, розробки, альтернативи, гіпотези, засоби застосування економічних моделей для досягнення максимального прибутку або загальної вартості капіталу. Майбутні фахівці з фінансового менеджменту повинні вміти користуватися теоретичними і статистичними засобами, щоб своєчасно оцінювати та якомога точніше передбачати зміни основних мікро- та макроекономічних факторів, поєднувати різну інформацію при розробці ефективної стратегії капіталовкладень як і взагалі стратегії повсякденної діяльності.

            В результаті вивчення курсу  здобувачі повинні володіти методикою, характеристикою, тенденціями та перспективами розвитку математичних методів фінансових обчислень і вміти застосовувати на практиці математичні методи для прийняття фінансових рішень.