Метою викладання навчальної дисципліни “Енергоефективність та декарбонізація енергетики” є навики  роботи по складанню енергетичних балансів промислових підприємств та окремих агрегатів, побудови енергетичних характеристик обладнання різного характеру роботи, ознайомлення з сучасними концепціями енергозбереження.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Енергоефективність та декарбонізація енергетики” є опанування  методиками складання енергетичних балансів та енергетичних характеристик агрегатів.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

- знати:

основну термінологію в галузі енергозбереження; нормативно-технічне забезпечення та методологічне забезпечення при оцінці ефективності енергетичного господарства підприємств; застосування сучасних знань та засобів енергозбереження;  забезпечення ефективної роботи агрегатів промислових підприємств, основні методи енергозбереження.

 

-         вміти:

працювати з науково-технічною літературою і застосовувати заходи ефективного енергозбереження; розробляти енергобаланси та енергетичні характеристики різних типів обладнання,  грамотно застосовувати сучасні знання і засоби для вдосконалення як системи енергозбереження по окремих агрегатах так і по підприємству в цілому.