Метою викладання навчальної дисципліни «Планування та організація торговельної діяльності» є набуття студентами теоретичних знань з питань планування та організації торговельної діяльності в розрізі оптової, роздрібної та інших особливих форм торгівлі, а також апробація можливостей застосування відповідного інструментарію у практичній діяльності підприємств торговельної сфери.