Метою викладання навчальної дисципліни «Логістика» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок управління логістичними потоками та логістичними системами і оптимізації їх.

Завдання вивчення дисципліни

Завданнями курсу «Логістика» є вивчення функціональних сфер логістики (закупівельна, виробнича, розподільча, транспортна, складська, логістика запасів, логістика сервісного обслуговування тощо), підходів до управління матеріальними, фінансовими, інформаційними та іншими потоками, логістичними системами та оптимізації їх.

Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни «Логістика»

По завершенню вивчення навчальної дисциплини «Логістика» здобувачі набудуть додаткових компетентностей: здатності прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками, логістичними системами; здатності оптимізовувати матеріальні, фінансові, інформаційні та інші потоки і логістичні системи; здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях.