Вивчення дисципліни ,,Діагностика та випробування ЗВТ" забезпечує набуття практичних навиків і знань в організації планових попереджувальних ремонтів і випробувань засобів вимірювальної техніки промислових підприємств, комунального, сільськогосподарського господарств та інших галузей. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати як плануються і організуються поточні середні та капітальні ремонти, державні контрольні та приймальні випробування ЗВТ;  порядок проведення та огляду засобів вимірювальної техніки і їх ремонту  в умовах лабораторії чи спеціалізованого підприємства. В ході вивчення дисципліни здобувач повинен вміти проводити поточні ремонтні роботи засобів вимірювальної техніки;  виявляти і усувати різні відмови електрообладнання в процесі його експлуатації;  розбирати та складати засоби вимірювальної техніки;  проводити діагностику після ремонтних випробувань засобів вимірювальної техніки;  проводити профілактичні випробування засобів вимірювальної техніки в процесі їх експлуатації.