Метою викладання є формування у здобувачів комплексу теоретичних знань і практичних навичок оцінки та аналізу стану корпоративної безпеки, розробки практичних рекомендацій щодо зниження ризиків у діяльності підприємств та розробки антикризових заходів.