Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинутих країн.

Сучасні платіжні системи призначені знизити загальний рівень витрат на обслуговування наявного грошового обігу, створити сприятливі умови для інтенсивної акумуляції грошових коштів населення у фінансово-кредитній системі держави, розширити внутрішню інвестиційну базу економіки, створити системи оперативного й ефективного контролю безготівкових грошових потоків з метою мінімізації „тіньового грошового обігу”, створити і розвинути нові технології фінансового і банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб, гарантувати максимальну мобільність грошових потоків при мінімізації загальної трудомісткості і собівартості платіжних операцій і багато інших позитивних чинників.

Використання сучасних технологій безготівкових розрахунків свідчать про безумовну їх корисність і перспективність. Будь-яка платіжна система – це складний механізм, в якому задіяні не тільки банківські установи, що випускають в обіг платіжні картки, але й підприємства- виробники програмно-апаратних засобів, еквайрингові компанії, власники платіжних карток і т.д.

Ціль створення платіжних систем очевидна – зменшення готівково-грошової маси. Будь-яка безготівкова платіжна система призначена мінімізувати витрати на випуск готівки і зменшити витрати на її обслуговування, інкасацію, перерахунок.

Прогрес швидко входить в життя бізнесу, і завтра буде на висоті той, кому вдається йти з ним в ногу.

Мета курсу “Електронні платіжні системи” – формування системи знань у студентів з теорії платіжних систем, платіжних інструментів, специфіки побудови Національних платіжних систем України та електронних платіжних систем в Інтернет.