Дисципліна спрямована на формування у студентів системи теоретичних знань про випадкові явища та процеси, усвідомлення основних засад математичної статистики, отримання практичних навичок розв’язання різноманітних проблемних ситуацій під час роботи за фахом з використанням апарату теорії ймовірності та математичної статистики.