Метою вивчення дисципліни є вивчення студентами основних відомостей про актуальні напрямки енергозбереження та підвищення енергоефективності, забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів і конструкцій, розрахунок системи утеплення на основі нормативної документації та законодавства України, енергетична сертифікація, відновлювані джерела енергії, енергоефективні і пасивні будинки.

Завданням вивчення дисципліни є вироблення студентом вміння поєднувати теоретичну підготовку з дисципліни із вмінням провести розрахунки для забезпечення необхідних характеристик будівлі.