Мета вивчення дисципліни

Формування вмінь і навичок, що сприятимуть здійсненню управлінської, методичної та інноваційної діяльності у сфері проектування та будівництва, а також  набуття знань з: теорії і практики розробки передпроектних документів та проектно-кошторисної документації; механізмів фінансування проектів; оцінки якості та ефективності проектів.

Завдання вивчення дисципліни

Формування у студентів комплексу знань, навичок та уявлень необхідних для самостійного вирішення завдань управління проєктами у будівництві.