Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток знань та навичок про явища, закономірності розвитку відповідального лідерства, практик реалізації лідерського потенціалу.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних категорій лідерства; вивчення методик виявлення особистісних якостей, типи поведінки та навички лідерів в організаціях, дослідження власного і командного лідерства; формування рекомендацій розвитку власного лідерства і досягнення ефективного розвитку організації; дослідження того, що в організаційному лідерстві розвивається – і що залишається незмінним – і розвиток уявлення про те, як вирішувати нові проблеми вищого керівництва; розуміти мультиплікатори та зменшувачі ефективного лідерства.

Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю - екзамен.