Навчальна дисциплінаи «Центральний банк та грошово-кредитна політика»  передбачає розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів з питань функціонування центрального банку та формування теоретичних і прикладних знань у галузі грошово-кредитної політики.

Завдання навчальної дисципліни наступні:

‒одержати систематичні, теоретичні знання в галузі монетарної політики;

‒поглибити знання студентів про сутність і роль центрального банку в банківській ситемі держави;

‒вивчити порядок емісії грошей та регулювання готівкового грошового обігу;

‒проаналізувати послідовність організації емісійно-касової роботи НБУ;

‒розглянути змісту, завдань і основних напрямів діяльності центрального банку;

‒вивчити інструменти грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює пропозицію і  ціну грошей;

‒надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в банківській систем.