Метою викладання навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, контролі і оподаткуванні»  є надання студентам необхідних теоретичних знань та формування практичних навиків автоматизації бізнес-процесів з застосуванням управлінських інформаційних систем і комп’ютерних технологій для обробки інформації та можливостей їх використання для прийняття вчасних управлінських рішень на підприємстві.

Розглядаються наступні теми

Тема 1. Автоматизація  управління бізнес-процесами

Тема 2. ERP-системи: створення, розвиток, застосування

Тема 3. Комплексні рішення автоматизації бізнес-процесів підприємств

Тема 4. Особливості податкового обліку, контролю та аналізу в управлінських інформаційних системах

Тема 5. Інформаційно-аналітичні системи і технології в управлінні підприємством

Тема 6. Захист інформації в ERP - системах та ІТ-аудит в системі управління підприємством


Навчальна дисципліна передбачає 6 лекцій, 6 практичних і виконання індивідуального завдання


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour